Εικόνα Radar: 02.07.2020 11:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-07-02 11:00