Εικόνα Radar: 25.09.2020 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-09-25 12:00