Εικόνα Radar: 18.11.2019 19:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-11-18 19:45