Εικόνα Radar: 12.02.2019 10:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 00:30