Εικόνα Radar: 15.05.2019 19:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-05-21 15:00