Εικόνα Radar: 12.06.2019 15:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-07-06 15:45