Εικόνα Radar: 12.06.2019 18:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-23 10:00