Εικόνα Radar: 12.07.2019 00:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-17 03:15