Εικόνα Radar: 12.07.2019 11:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-16 12:15