Εικόνα Radar: 13.08.2019 23:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-18 13:30