Εικόνα Radar: 14.08.2019 00:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-12 18:30