Εικόνα Radar: 14.08.2019 10:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-25 09:30