Εικόνα Radar: 14.08.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-18 13:15