Εικόνα Radar: 14.08.2019 14:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-18 13:15