Εικόνα Radar: 14.08.2019 18:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-12-10 11:00