Εικόνα Radar: 14.08.2019 18:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-01-25 13:30