Εικόνα Radar: 11.09.2019 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-19 10:00