Εικόνα Radar: 11.09.2019 18:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-18 00:45