Εικόνα Radar: 11.09.2019 19:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-25 18:15