Εικόνα Radar: 12.09.2019 02:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-02-19 10:00