ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Με τον όρο «Διαστημικός Καιρός» αναφερόμαστε στις συνθήκες που επικρατούν στον ήλιο, στον ηλιακό άνεμο, καθώς και στη γήινη μαγνητόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και την θερμόσφαιρα που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση και την αξιοπιστία των διαστημικών και επίγειων τεχνολογικών συστημάτων, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Τρέχουσες εικόνες του ηλιακού δίσκου από το SDO/AIA/NASA στα κανάλια των 193 και 171 Angstrom αντίστοιχα
Οι κυριότερες δυσμενείς επιπτώσεις της ηλιακής δραστηριότητας είναι:
  • βλάβες ή ακόμη και ολοκληρωτική καταστροφή κυκλωμάτων και οργάνων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά
  • ανάπτυξη επαγωγικών ρευμάτων σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • διακοπές των τηλεπικοινωνιών που βασίζονται στην ανάκλαση των ραδιοκυμάτων στην περιοχή της ιονόσφαιρας
  • βλάβες ή και ολοκληρωτική καταστροφή μετασχηματιστών των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.
  • αύξηση των δόσεων ακτινοβολίας που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος κατά την διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης ή ενός αστροναύτη που βρίσκεται σε τροχιά
Τεχνολογικές επιδράσεις του Διαστημικού καιρού Credit: NASA

Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, απόρροια της ηλιακής δραστηριότητας είναι και το φαινόμενο του Σέλαος, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως στον ουρανό πάνω από πολικές περιοχές.