ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/10/2023 14:00 26oC (78.8oF) 41%
SSW (2100)
2b (5kt)
04/10/2023 13:00 26oC (78.8oF) 41%
SSW (2100)
2b (5kt)
04/10/2023 12:00 26oC (78.8oF) 41%
SSW (2100)
2b (5kt)
04/10/2023 11:00 26oC (78.8oF) 41%
SSW (2100)
2b (5kt)
04/10/2023 10:00 24oC (75.2oF) 52%
WSW (2400)
2b (5kt)
04/10/2023 09:00 23oC (73.4oF) 56% CALM
04/10/2023 08:00 23oC (73.4oF) 56% CALM
04/10/2023 07:00 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
2b (5kt)
04/10/2023 06:00 18oC (64.4oF) 82% CALM
03/10/2023 15:00 24oC (75.2oF) 43%
NNW (3400)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
03/10/2023 14:00 24oC (75.2oF) 43%
N (3500)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
03/10/2023 13:00 24oC (75.2oF) 43%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
03/10/2023 12:00 23oC (73.4oF) 46%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
03/10/2023 11:00 24oC (75.2oF) 46%
NNW (3400)
4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
03/10/2023 10:00 23oC (73.4oF) 49%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)

Station Observations for the last 24 hours