ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/06/2022 08:30 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
28/06/2022 08:00 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
2b (5kt)
28/06/2022 07:30 30oC (86.0oF) 30%
N (0100)
2b (5kt)
28/06/2022 07:00 30oC (86.0oF) 32%
N (0100)
2b (6kt)
28/06/2022 06:30 29oC (84.2oF) 34%
NNE (0300)
2b (6kt)
28/06/2022 06:00 29oC (84.2oF) 34%
N (3600)
2b (5kt)
28/06/2022 05:30 27oC (80.6oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 05:00 25oC (77.0oF) 43% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 04:30 24oC (75.2oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 04:00 23oC (73.4oF) 49% CALM
28/06/2022 03:30 22oC (71.6oF) 49% CALM
28/06/2022 03:00 22oC (71.6oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
28/06/2022 02:30 23oC (73.4oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 02:00 23oC (73.4oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
28/06/2022 01:30 22oC (71.6oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours