ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2021 07:50 13oC (55.4oF) 76%
NNE (0300)
1b (2kt)
05/12/2021 07:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 06:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 06:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 05:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2600)
1b (2kt)
05/12/2021 05:20 7oC (44.6oF) 87%
WSW (2500)
1b (1kt)
05/12/2021 04:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2600)
1b (3kt)
05/12/2021 04:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2021 03:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 03:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2021 02:50 8oC (46.4oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2021 02:20 8oC (46.4oF) 93%
WNW (3000)
1b (3kt)
05/12/2021 01:50 8oC (46.4oF) 93%
WNW (2900)
1b (3kt)
05/12/2021 01:20 8oC (46.4oF) 93%
W (2700)
1b (2kt)
05/12/2021 00:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours