ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/02/2023 23:20 3oC (37.4oF) 64%
N (0100)
4b (14kt)
08/02/2023 22:50 3oC (37.4oF) 64%
N (3600)
2b (6kt)
08/02/2023 22:20 4oC (39.2oF) 55%
NNE (0200)
3b (8kt)
08/02/2023 21:50 4oC (39.2oF) 51%
NE (0400)
3b (7kt)
08/02/2023 21:20 3oC (37.4oF) 60%
N (3600)
3b (8kt)
08/02/2023 20:50 3oC (37.4oF) 60%
N (3600)
3b (9kt)
08/02/2023 20:20 3oC (37.4oF) 55%
NNW (3300)
3b (9kt)
08/02/2023 19:50 4oC (39.2oF) 51%
N (3500)
3b (9kt)
08/02/2023 19:20 4oC (39.2oF) 51%
N (3500)
3b (8kt)
08/02/2023 18:50 4oC (39.2oF) 51%
NNW (3300)
3b (9kt)
08/02/2023 18:20 3oC (37.4oF) 60%
NNW (3300)
3b (7kt)
08/02/2023 17:50 3oC (37.4oF) 64%
NNW (3300)
3b (8kt)
08/02/2023 17:20 3oC (37.4oF) 64%
NNW (3300)
4b (11kt)
08/02/2023 16:50 4oC (39.2oF) 51%
N (3500)
3b (8kt)
08/02/2023 16:20 4oC (39.2oF) 48%
NNW (3400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours