ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2022 12:20 31oC (87.8oF) 32%
NE (0500)
4b (12kt)
27/05/2022 11:50 31oC (87.8oF) 32%
NE (0400)
4b (14kt)
27/05/2022 11:20 31oC (87.8oF) 34%
N (0100)
4b (11kt)
27/05/2022 10:50 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0300)
4b (12kt)
27/05/2022 10:20 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0300)
4b (11kt)
27/05/2022 09:50 29oC (84.2oF) 39%
N (0100)
3b (10kt)
27/05/2022 09:20 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0300)
4b (12kt)
27/05/2022 08:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0300)
4b (14kt)
27/05/2022 08:20 29oC (84.2oF) 36%
NNE (0200)
4b (12kt)
27/05/2022 07:50 28oC (82.4oF) 38%
NNE (0300)
4b (12kt)
27/05/2022 07:20 28oC (82.4oF) 41%
NE (0400)
4b (11kt)
27/05/2022 06:50 27oC (80.6oF) 44%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2022 06:20 26oC (78.8oF) 46%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2022 05:50 25oC (77.0oF) 53%
NNE (0300)
3b (7kt)
27/05/2022 05:20 24oC (75.2oF) 56%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours