ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 19:55 16oC (60.8oF) 93%
NW (3100)
2b (4kt)
28/10/2020 19:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 18:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 18:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/10/2020 18:05 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
28/10/2020 17:50 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1600)
1b (3kt)
28/10/2020 17:20 17oC (62.6oF) 82%
SSE (1500)
3b (7kt)
28/10/2020 16:50 17oC (62.6oF) 82%
SE (1300)
2b (5kt)
28/10/2020 16:20 17oC (62.6oF) 82%
ESE (1200)
2b (4kt)
28/10/2020 15:50 16oC (60.8oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
28/10/2020 15:20 17oC (62.6oF) 87%
E (0800)
1b (3kt)
28/10/2020 14:50 17oC (62.6oF) 87%
SE (1300)
1b (2kt)
28/10/2020 14:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1900)
3b (10kt)
28/10/2020 14:02 20oC (68.0oF) 63%
SE (1400)
3b (10kt)
28/10/2020 13:20 20oC (68.0oF) 67%
ESE (1100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours