ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/10/2022 06:20 27oC (80.6oF) 33%
W (2800)
4b (11kt)
02/10/2022 05:50 27oC (80.6oF) 31%
W (2600)
4b (14kt)
02/10/2022 05:20 26oC (78.8oF) 35%
W (2800)
4b (12kt)
02/10/2022 04:50 26oC (78.8oF) 38%
W (2700)
4b (12kt)
02/10/2022 04:20 26oC (78.8oF) 38%
W (2800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
02/10/2022 03:20 25oC (77.0oF) 64%
NE (0400)
2b (5kt)
02/10/2022 02:50 25oC (77.0oF) 64%
N (3600)
2b (5kt)
02/10/2022 02:20 23oC (73.4oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
02/10/2022 01:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
02/10/2022 01:20 22oC (71.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
02/10/2022 00:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
02/10/2022 00:20 24oC (75.2oF) 73%
NNW (3300)
2b (4kt)
01/10/2022 23:50 24oC (75.2oF) 73%
SSW (2000)
2b (5kt)
01/10/2022 23:20 23oC (73.4oF) 73%
WSW (2400)
2b (4kt)
01/10/2022 22:50 24oC (75.2oF) 73%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours