ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/05/2020 12:52 20oC (68.0oF) 48%
SE (1300)
3b (10kt)
29/05/2020 12:20 21oC (69.8oF) 48%
ESE (1100)
3b (10kt)
29/05/2020 11:20 21oC (69.8oF) 42%
ESE (1200)
3b (9kt)
29/05/2020 10:50 21oC (69.8oF) 42%
ESE (1200)
3b (7kt)
29/05/2020 10:20 21oC (69.8oF) 45%
E (1000)
2b (6kt)
29/05/2020 09:50 19oC (66.2oF) 48%
E (1000)
3b (7kt)
29/05/2020 09:20 21oC (69.8oF) 42%
E (0900)
3b (7kt)
29/05/2020 08:50 22oC (71.6oF) 42%
E (0900)
2b (5kt)
29/05/2020 08:20 21oC (69.8oF) 37%
ESE (1100)
2b (4kt)
29/05/2020 07:50 20oC (68.0oF) 45%
ESE (1200)
2b (4kt)
29/05/2020 07:20 20oC (68.0oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
29/05/2020 06:50 20oC (68.0oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
29/05/2020 06:20 19oC (66.2oF) 48% VARIABLE 1b (1kt)
29/05/2020 05:50 17oC (62.6oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
29/05/2020 05:20 15oC (59.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours