ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/03/2021 12:20 17oC (62.6oF) 44%
E (0900)
2b (5kt)
04/03/2021 11:50 17oC (62.6oF) 47%
ESE (1100)
2b (4kt)
04/03/2021 11:20 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 2b (4kt)
04/03/2021 10:50 16oC (60.8oF) 51%
ESE (1100)
2b (5kt)
04/03/2021 10:20 16oC (60.8oF) 51%
ENE (0600)
2b (5kt)
04/03/2021 09:50 16oC (60.8oF) 51% VARIABLE 2b (4kt)
04/03/2021 09:20 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0300)
2b (6kt)
04/03/2021 08:50 15oC (59.0oF) 54%
NE (0400)
3b (9kt)
04/03/2021 08:20 14oC (57.2oF) 54%
NE (0500)
4b (11kt)
04/03/2021 07:50 14oC (57.2oF) 54%
NE (0400)
3b (10kt)
04/03/2021 07:20 13oC (55.4oF) 62%
NE (0400)
3b (9kt)
04/03/2021 06:50 13oC (55.4oF) 58%
NE (0400)
3b (8kt)
04/03/2021 06:20 11oC (51.8oF) 66%
NNE (0200)
2b (5kt)
04/03/2021 05:50 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
04/03/2021 05:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours