ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2023 11:50 28oC (82.4oF) 29%
ESE (1100)
3b (8kt)
03/06/2023 11:20 27oC (80.6oF) 31%
E (0900)
3b (8kt)
03/06/2023 10:50 27oC (80.6oF) 31%
E (0900)
3b (8kt)
03/06/2023 10:20 27oC (80.6oF) 29%
ENE (0700)
3b (10kt)
03/06/2023 09:50 27oC (80.6oF) 29%
NE (0500)
3b (10kt)
03/06/2023 09:20 27oC (80.6oF) 29%
ENE (0700)
3b (10kt)
03/06/2023 08:50 26oC (78.8oF) 33%
ENE (0600)
3b (8kt)
03/06/2023 08:20 26oC (78.8oF) 35%
E (1000)
2b (5kt)
03/06/2023 07:50 26oC (78.8oF) 35%
NNE (0300)
2b (4kt)
03/06/2023 07:20 25oC (77.0oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2023 06:50 23oC (73.4oF) 46% VARIABLE 1b (2kt)
03/06/2023 06:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
03/06/2023 05:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
03/06/2023 05:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
03/06/2023 04:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours