ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/08/2019 09:20 31oC (87.8oF) 37%
NE (0400)
5b (19kt)
25/08/2019 08:50 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0300)
5b (19kt)
25/08/2019 08:20 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0300)
5b (18kt)
25/08/2019 07:50 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
5b (20kt)
25/08/2019 07:20 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0200)
5b (19kt)
25/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
5b (17kt)
25/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
5b (18kt)
25/08/2019 05:50 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
4b (15kt)
25/08/2019 05:20 28oC (82.4oF) 47%
NNE (0300)
4b (13kt)
25/08/2019 04:50 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0300)
4b (13kt)
25/08/2019 04:20 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0300)
4b (13kt)
25/08/2019 03:50 26oC (78.8oF) 53%
NE (0400)
4b (13kt)
25/08/2019 03:20 26oC (78.8oF) 53%
NNE (0200)
4b (11kt)
25/08/2019 02:50 27oC (80.6oF) 50%
N (3600)
3b (9kt)
25/08/2019 02:20 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours