ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/08/2020 23:20 23oC (73.4oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
03/08/2020 22:50 23oC (73.4oF) 49%
SW (2300)
1b (3kt)
03/08/2020 22:20 24oC (75.2oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
03/08/2020 21:50 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2500)
1b (2kt)
03/08/2020 21:20 23oC (73.4oF) 56%
WSW (2400)
1b (3kt)
03/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
03/08/2020 20:20 23oC (73.4oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
03/08/2020 19:50 25oC (77.0oF) 56% VARIABLE 1b (1kt)
03/08/2020 19:20 25oC (77.0oF) 56%
SW (2200)
1b (3kt)
03/08/2020 18:50 26oC (78.8oF) 50%
N (0100)
2b (5kt)
03/08/2020 18:20 26oC (78.8oF) 50% VARIABLE 1b (1kt)
03/08/2020 17:50 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0200)
2b (5kt)
03/08/2020 17:20 26oC (78.8oF) 53%
NNE (0200)
3b (7kt)
03/08/2020 16:50 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0300)
4b (11kt)
03/08/2020 16:20 28oC (82.4oF) 38%
NNE (0300)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours