ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2024 12:20 17oC (62.6oF) 67%
ESE (1200)
4b (12kt)
28/02/2024 11:50 17oC (62.6oF) 72%
ESE (1200)
4b (12kt)
28/02/2024 11:20 18oC (64.4oF) 63%
SE (1300)
3b (10kt)
28/02/2024 10:50 18oC (64.4oF) 63%
SE (1300)
4b (14kt)
28/02/2024 10:20 18oC (64.4oF) 67%
SE (1300)
4b (12kt)
28/02/2024 09:50 18oC (64.4oF) 63%
ESE (1200)
3b (10kt)
28/02/2024 08:50 18oC (64.4oF) 72%
SE (1300)
4b (11kt)
28/02/2024 08:20 17oC (62.6oF) 77%
E (1000)
3b (8kt)
28/02/2024 07:50 16oC (60.8oF) 82%
E (0900)
3b (9kt)
28/02/2024 07:20 16oC (60.8oF) 82%
E (1000)
3b (7kt)
28/02/2024 06:50 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
1b (2kt)
28/02/2024 06:20 14oC (57.2oF) 87%
NW (3100)
1b (1kt)
28/02/2024 05:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
28/02/2024 05:17 13oC (55.4oF) 81% CALM
28/02/2024 04:50 13oC (55.4oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours