ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2020 19:50 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
3b (10kt)
23/01/2020 19:20 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
3b (10kt)
23/01/2020 18:50 9oC (48.2oF) 53%
N (0100)
3b (10kt)
23/01/2020 18:20 9oC (48.2oF) 53%
N (3600)
3b (10kt)
23/01/2020 17:50 9oC (48.2oF) 53%
N (0100)
4b (11kt)
23/01/2020 17:20 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
3b (10kt)
23/01/2020 16:50 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
4b (15kt)
23/01/2020 16:20 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
5b (18kt)
23/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 53%
N (3600)
2b (6kt)
23/01/2020 15:20 10oC (50.0oF) 53%
N (3500)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
23/01/2020 14:50 11oC (51.8oF) 53%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
23/01/2020 14:20 11oC (51.8oF) 49%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
23/01/2020 13:50 12oC (53.6oF) 46%
NE (0400)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
23/01/2020 13:20 13oC (55.4oF) 50%
NE (0500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
23/01/2020 12:50 13oC (55.4oF) 46%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)

Station Observations for the last 24 hours