Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ