ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ

Η Ελλάδα είναι μέλος του EUMETSAT και έτσι η ΕΜΥ ακολουθεί την πολιτική του όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα και την χρέωση τους.