ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΕΔΘΔ)

(Για χρήση στη διαδικασία χορήγησης άδειας απόπλου σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές)

Εκδίδονται με βάση την εγκύκλιο 1421/ΓΝΓ/26α/19/94 ΥΕΝ/ΔΕΕΠ/Γ΄ΝΑΥΠ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με 4311.4/05/2005/8-12-2005/ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΝΕ & 4311.4/01/2008/15-5-2008/ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΝΕ, που όλες ενσωματώνονται στο Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΕΑΝ-9) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορούν στην εφαρμογή κριτηρίων αναστολής απόπλου από τις Λιμενικές Αρχές.

Σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας μικρών αποστάσεων, για διαδρομές όπου ο καιρός στατιστικά είναι ευμενέστερος από αυτόν που δίνεται για τις ευρύτερες περιοχές στα Δελτία Καιρού για τη Metarea 3 (τακτικά δελτία πρόγνωσης θαλασσών) της ΕΜΥ, καθώς υπερισχύουν των τελευταίων.

Εκδίδονται ύστερα από αίτηση ναυτικής εταιρείας ή ιδιώτη και έγκριση από την ΕΜΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητές της και αποστέλλονται στις εμπλεκόμενες λιμενικές αρχές και τους ενδιαφερομένους.

Αφορούν σε ευρείες περιοχές, κατατετμημένες σε επιμέρους ομογενή, από μετεωρολογική άποψη, τμήματα στα οποία περιλαμβάνονται οι αιτούμενες θαλάσσιες διαδρομές. Υφίσταται η δυνατότητα τροποποίησης αυτών καθώς και προσθήκης επιπλέον τμημάτων ανάλογα με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.

Έχουν 3-ωρη διάρκεια ισχύος και δυνατότητα κάλυψης όλου του 24-ώρου. Τα 3ωρα ισχύος εναρμονίζονται με τα Δελτία Καιρού για τη Metarea 3 (τακτικά δελτία πρόγνωσης θαλασσών) και οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μεταξύ αυτών. Τα 3ωρα διαμορφώνονται ως ακολούθως:

χειμερινή ώραθερινή ώρα
00-0301-04
03-0604-07
06-0907-10
09-1210-13
12-1513-16
15-1816-19
18-2119-22
21-2422-01

Υπόκεινται σε χρέωση με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη από την ΕΜΥ πολιτική διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το κόστος σήμερα ανέρχεται σε 4,8€/δελτίο.

Η έναρξη έκδοσης ενός ΕΔΘΔ ταυτίζεται χρονικά με το πρώτο αίτημα ενδιαφερομένου και τροποποιείται στη συνέχεια, αναλόγως με τα επόμενα αιτήματα, ως προς τα θαλάσσια τμήματα που περιλαμβάνει, τα υποστηριζόμενα πλοία και τα 3ωρα ισχύος. Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα που θα αφορά στο αιτηθέν ΕΔΘΔ θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 30 ημερών και η ημερομηνία έναρξης αυτού τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση δηλώνοντας τα στοιχεία που η ΕΜΥ θεωρεί απαραίτητα για τις θαλάσσιες διαδρομές, την επικοινωνία και τις χρεώσεις. Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά τα επιθυμητά προγνωστικά 3ωρα (με βάση τη χειμερινή και τη θερινή ώρα) και τα όρια αναστολής απόπλου ανά διαδρομή, στοιχεία πολύ σημαντικά για τον υπολογισμό των χρεώσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει το ΕΔΘΔ αφορά στην περιοχή όπου εντάσσεται η αιτούμενη διαδρομή ανεξαρτήτως ορίου αναστολής απόπλου των πλοίων του και προγνωστικών 3ώρων, όμως το κόστος που τον επιβαρύνει αφορά μόνο στον αριθμό των 3ώρων που έχει αιτηθεί και μόνο στις περιπτώσεις που σύμφωνα με το τακτικό δελτίο θα είχε αναστολή απόπλου.

Τονίζεται ότι επί περιπτώσεων επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών σύμφωνα με τα Δελτία Καιρού για τη Metarea 3 (τακτικά δελτία πρόγνωσης θαλασσών), οι Λιμενικές Αρχές λαμβάνουν υπόψη τα ΕΔΘΔ για την χορήγηση απόπλου των πλοίων που αναγράφονται ρητά σε αυτά για τα προγνωστικά που τα αφορούν.