Ελεύθερα Δεδομένα από την Ε.Μ.Υ.

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση της Επιστημονικής Κοινότητας αλλά και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας η ΕΜΥ παρέχει ελεύθερα πρωτογενή κλιματικά δεδομένα (ανά 6ωρο) για 21 μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας και για μια τριακονταετία.