ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  1. Χάρτης καιρού Ελλάδας ή περιοχών αυτής της επόμενης ημέρας με σύμβολα.
  2. Χάρτης Ευρώπης με τα βαρομετρικά συστήματα επιφανείας και την αναμενόμενη κίνησή τους.
  3. Κατάλογος με τις παρατηρηθείσες και προβλεπόμενες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες Ελληνικών πόλεων.
  4. Προγνωστικές τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων 20 Ευρωπαϊκών πόλεων.
  5. Δελτίο με συνοπτική περιγραφή του επικρατούντος σημαντικού καιρού 10 Ελληνικών περιοχών ή πόλεων ή ισάριθμων Ευρωπαϊκών.